lørdag 7. mars 2009


Venner er som gatelys langs veien.
De gjør ikke avstanden kortere,
men veien enklere å gå!

torsdag 5. mars 2009


"Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom."
~ Marcel Proust ~

mandag 2. mars 2009